تازه نوشته ام داغ بخوانید

روزنوشت:اشکِ‌مرگ،اشک‌ِتولد

“تولد” حدود دو روزِ پیش ساعت دو یا سه بعدازظهر خواهرم با من تماس گرفت و خبر بدنیا آمدنِ بچه‌ی خواهرم را اطلاع داد.تازه از خواب بیدار شده بودم

روزنوشت:تمرین ذن و نوشتن و دویدن

به هنگام تمرینِ‌ذن ،چهار زانو،با پشت صاف بر بالش مدوری می‌نشینید و دستهایتان را به حالتِ‌کشیده بر زانوانِ‌ خود قرار می‌دهید، و روبروی دیواری سفید مینشینید و دم و

روزنوشت:سردرگمی

وقتی کتاب تا میتوانی بنویس که نویسنده‌ی آن “ناتالی گلدبرگ” است را مطالعه میکردم،نگاهم متوجه یک جمله شد:” ذهن عبارتی است که ما بیشتر اوقات به ماندن در سرسرای

خویشتن دوستی

درون نگری گاهی اوقات با حجوم افکار آزاردهنده و ناامیدکننده نسبت به خود در ذهنمان مواجه می‌شویم.چیزهایی که خودمان برای خود ساخته‌ایم و موجی از انرژی‌های منفی را به‌سویِ‌خود

متفکران ذهن

هر آنچه که به آن می‌اندیشیم و صحبت می‌کنیم، به آن مبدل می‌شویم. هر آنچه که در ذهن‌مان بجوییم، همان را نیز به‌دست‌می‌آوریم. حرف‌ها و افکارمان زندگی‌مان را می‌سازند.باید

داستان: ملکه اسپرانزا و جادگر هلیناس۲

جادوگر، کوتوله ها را در حالی که سنگی از آتش، در دهانشان بود به نزد آنها فرستاده بود. ملکه :”درنگ نکنید و هرچه زودتر از اسب هایتان پیاده شوید

روزنوشت:سردرگمی

وقتی کتاب تا میتوانی بنویس که نویسنده‌ی آن “ناتالی گلدبرگ” است را مطالعه میکردم،نگاهم متوجه یک جمله شد:” ذهن عبارتی است که ما بیشتر اوقات

ادامه مطلب »

خویشتن دوستی

درون نگری گاهی اوقات با حجوم افکار آزاردهنده و ناامیدکننده نسبت به خود در ذهنمان مواجه می‌شویم.چیزهایی که خودمان برای خود ساخته‌ایم و موجی از

ادامه مطلب »

متفکران ذهن

هر آنچه که به آن می‌اندیشیم و صحبت می‌کنیم، به آن مبدل می‌شویم. هر آنچه که در ذهن‌مان بجوییم، همان را نیز به‌دست‌می‌آوریم. حرف‌ها و

ادامه مطلب »