تازه نوشته ام داغ بخوانید

سایه

امروز را در ‌”جمله‌ی روز” به سایه اختصاص می‌دهم.تا به حال به سایه‌ی‌تان اندیشیدید. سایه‌ها همیشه همراه‌مان هستند. نمیتوانی بگویی نه آنها تاریک و یا روشن کامل هستند رنگ‌شان

برنامه‌ریزی و بایدها و نبایدهایِ آن

گاهی اوقات ما در انجامِ کارهای روزانه‌ی‌مان سر در گم می‌شویم و نمی‌دانیم چگونه آنها را به پایان برسانیم. در انجامِ اهدافِ روزانه‌ی‌مان بی‌نظمی موج می‌زند. اما ما می‌توانیم

کیمیاگر

امروز پنج‌شنبه دومین روزی است که من جمله‌ی روز را می‌نویسم جمله‌روز می‌تواند در بر دارنده‌ی جملاتی از کتاب‌هایی باشد که من روزانه می‌خوانم:موضوعِ امروز نامش “کیمیاگر” است. کیمیاگر

خلاقیت و موسیقی

موسیقی نقش بسزایی در انجامِ کارِ خلاقانه ایفا می‌کند. شنیدنِ یک موزیکِ ملایم و یا انگیزشی در انجامِ کارِ خلاقانه می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد.موسیقی‌ها می‌توانند محرکی باشند تا

نوشتن وخیالِ گرم

گاهی اوقات فراموش می‌کنم نباید خیالی سرد را در ذهنم بپرورانم . گاهی اوقات فراموش میکنم با اندیشیدن به خیالی سرد، آن ار پَروارش میکنم. گاهی اوقات دچار نسیان

جمله‌ی روز ۱

امروز اولین روزی است که بخش جمله‌ی روز را در سایتم استارت می‌زنم. جمله‌ی روزم می‌تواند برگرفته از کتاب‌هایی باشد که برایم الهام‌بخش هستند و نیز برایِ برخی نیز

سایه

امروز را در ‌”جمله‌ی روز” به سایه اختصاص می‌دهم.تا به حال به سایه‌ی‌تان اندیشیدید. سایه‌ها همیشه همراه‌مان هستند. نمیتوانی بگویی نه آنها تاریک و یا

ادامه مطلب »

کیمیاگر

امروز پنج‌شنبه دومین روزی است که من جمله‌ی روز را می‌نویسم جمله‌روز می‌تواند در بر دارنده‌ی جملاتی از کتاب‌هایی باشد که من روزانه می‌خوانم:موضوعِ امروز

ادامه مطلب »

خلاقیت و موسیقی

موسیقی نقش بسزایی در انجامِ کارِ خلاقانه ایفا می‌کند. شنیدنِ یک موزیکِ ملایم و یا انگیزشی در انجامِ کارِ خلاقانه می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد.موسیقی‌ها

ادامه مطلب »

نوشتن وخیالِ گرم

گاهی اوقات فراموش می‌کنم نباید خیالی سرد را در ذهنم بپرورانم . گاهی اوقات فراموش میکنم با اندیشیدن به خیالی سرد، آن ار پَروارش میکنم.

ادامه مطلب »

جمله‌ی روز ۱

امروز اولین روزی است که بخش جمله‌ی روز را در سایتم استارت می‌زنم. جمله‌ی روزم می‌تواند برگرفته از کتاب‌هایی باشد که برایم الهام‌بخش هستند و

ادامه مطلب »