تازه نوشته ام داغ بخوانید

خلاقیت و موسیقی

موسیقی نقش بسزایی در انجامِ کارِ خلاقانه ایفا می‌کند. شنیدنِ یک موزیکِ ملایم و یا انگیزشی در انجامِ کارِ خلاقانه می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد.موسیقی‌ها می‌توانند محرکی باشند تا

نوشتن وخیالِ گرم

گاهی اوقات فراموش می‌کنم نباید خیالی سرد را در ذهنم بپرورانم . گاهی اوقات فراموش میکنم با اندیشیدن به خیالی سرد، آن ار پَروارش میکنم. گاهی اوقات دچار نسیان

جمله‌ی روز ۱

امروز اولین روزی است که بخش جمله‌ی روز را در سایتم استارت می‌زنم. جمله‌ی روزم می‌تواند برگرفته از کتاب‌هایی باشد که برایم الهام‌بخش هستند و نیز برایِ برخی نیز

بادبادک باز

یکی از رمان‌های مورد علاقه‌ام که در میانِ کتاب‌هایم به آن علاقه شدیدی دارم، رمانِ بادبادک بازاست. من هرچند قت یکبار آن را برمیدارم و تورقی بر صفحه‌ی کتاب

سرزمینِ کتابخانه

سرزمینِ کتابخانه هوا در سرزمینِ کتابخانه روشن است. عقربه‌های ساعت بر روی ۷:۵۰ دقیقه ایستادند.هوایِ داخلِ کتابخانه گرم و آفتابی است ورنگش سپیدِ صدفی است. مهتابی‌ها، دیوارها و آسمانش

صدایِ ایده‌ها

وقتی در یک مکانِ عمومیِ مطالعه‌گرِ کتابخانه‌ای قرار می‌گیرم، شور و اشتیاقم برای نوشتن فزونی می‌یابد. هوایِ ذهنم در آموزش‌هایی که در صفحه‌هایِ سفیدِ کاغذی می‌چرخد، شناور می‌شود.من صدایِ

خلاقیت و موسیقی

موسیقی نقش بسزایی در انجامِ کارِ خلاقانه ایفا می‌کند. شنیدنِ یک موزیکِ ملایم و یا انگیزشی در انجامِ کارِ خلاقانه می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد.موسیقی‌ها

ادامه مطلب »

نوشتن وخیالِ گرم

گاهی اوقات فراموش می‌کنم نباید خیالی سرد را در ذهنم بپرورانم . گاهی اوقات فراموش میکنم با اندیشیدن به خیالی سرد، آن ار پَروارش میکنم.

ادامه مطلب »

جمله‌ی روز ۱

امروز اولین روزی است که بخش جمله‌ی روز را در سایتم استارت می‌زنم. جمله‌ی روزم می‌تواند برگرفته از کتاب‌هایی باشد که برایم الهام‌بخش هستند و

ادامه مطلب »

بادبادک باز

یکی از رمان‌های مورد علاقه‌ام که در میانِ کتاب‌هایم به آن علاقه شدیدی دارم، رمانِ بادبادک بازاست. من هرچند قت یکبار آن را برمیدارم و

ادامه مطلب »

سرزمینِ کتابخانه

سرزمینِ کتابخانه هوا در سرزمینِ کتابخانه روشن است. عقربه‌های ساعت بر روی ۷:۵۰ دقیقه ایستادند.هوایِ داخلِ کتابخانه گرم و آفتابی است ورنگش سپیدِ صدفی است.

ادامه مطلب »

صدایِ ایده‌ها

وقتی در یک مکانِ عمومیِ مطالعه‌گرِ کتابخانه‌ای قرار می‌گیرم، شور و اشتیاقم برای نوشتن فزونی می‌یابد. هوایِ ذهنم در آموزش‌هایی که در صفحه‌هایِ سفیدِ کاغذی

ادامه مطلب »