تازه نوشته ام داغ بخوانید

ذهن بالا آورده

نمیدانم تلقین‌تان از «ذهنی که بالا می‎آورد» چیست؟ تابحال به افرادی که در اطراف‌تان هستند،به مکالمات روزمره‌ و ورودی‌های ذهن‌تان توجه کردید؟ تابحال به احساساتی که از طریقِ سایرین

زنِ قوی بودن یا خوب بودن

بسیاری از زنانِ سرزمینم خوب بودن را به زنِ قوی بودن ترجیح می‌دهند. آنها اعتقاد دارند که برای به دست آوردنِ توجه، حمایت و امنیت نیاز دارند که خوب

بهانه‌های نویسندگی را چگونه قورت دهیم

بیشتر اوقات بخاطر بهانه‌های نویسندگی که مغزمان آنها را برای‌مان مرور می‌کند از نوشتن دست می‌کشیم. بهانه‌های مختلفی را برای خود می‌شماریم و آن را در ذهن‌مان مرور میکنیم

چگونه برای وقتِ خود ارزش قائل باشیم

وقت یعنی فرصت‌ها،ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها، سال‌ها، دقیقه‌ها، ثانیه‌ها و لحظه‌هایی است که در ظرف عمر و زمان طی می‌شوند. زمان نیز گذر همین ثانیه‌ها و لحظه‌هاست. وقتی به این

ذهن بالا آورده

نمیدانم تلقین‌تان از «ذهنی که بالا می‎آورد» چیست؟ تابحال به افرادی که در اطراف‌تان هستند،به مکالمات روزمره‌ و ورودی‌های ذهن‌تان توجه کردید؟ تابحال به احساساتی

ادامه مطلب »