تازه نوشته ام داغ بخوانید

کلمه‌ای که از خجالت سرخ شده بود

حالا که انگشتانم صفحه کلیدهای سیاهِ حروف را لمس می‌کند . صدای تیک‌تیک‌شان را در گشوم می‌شنوم که آنها بر مغزم سرک می‌کشند، گویی دستی می‌خواهد این کلمات را

جادویِ جمجمه‌ی کاغذی

گاهی اوقات که می‌خواهی بنویسی نمی‌دانی از کجا شروع کنی و از چه بنویسی. و تصور میکنی که ایده‌ای در ذهنت نمی‌چرخد. اما نباید بر خود سخت بگیری. از

وصال به صبح

گویا روزها می‌دوند و برای وصال به صبح چشم انتظار هستند. اما همینکه سپیده‌ی طلاییِ آفتابِ صبح روشن می‌شود، تاریکی خوابش می‎برد. گویی انگار که نه انگار در وصالِ

بی‌ارزش دانستنِ خود + مبارزه با آن

برخی از اوقات ما با ذهنیت‌هایی که نسبت به خود داریم، وجود خود را بی‌ارزش می‌پنداریم. بی‌ارزش قلمداد کردن مساویست با دوست نداشتن خود. زمانی‌ که ناراحتی‌ها  یا خرسندی‌مان

مربی + نقشِ آن در مسیرِ زندگی

بسیاری از ما کتاب‌های مختلفی را در طولِ روز مطالعه می‌کنیم. می‌دانیم کتابها گنجینه‌هایی هستند که ما توسطِ آن به اطلاعاتِ گرانبهایی دست پیدا می‌کنیم.کتاب‌ها منابعِ ارزشمندی هستند تا

جادویِ جمجمه‌ی کاغذی

گاهی اوقات که می‌خواهی بنویسی نمی‌دانی از کجا شروع کنی و از چه بنویسی. و تصور میکنی که ایده‌ای در ذهنت نمی‌چرخد. اما نباید بر

ادامه مطلب »

وصال به صبح

گویا روزها می‌دوند و برای وصال به صبح چشم انتظار هستند. اما همینکه سپیده‌ی طلاییِ آفتابِ صبح روشن می‌شود، تاریکی خوابش می‎برد. گویی انگار که

ادامه مطلب »

مربی + نقشِ آن در مسیرِ زندگی

بسیاری از ما کتاب‌های مختلفی را در طولِ روز مطالعه می‌کنیم. می‌دانیم کتابها گنجینه‌هایی هستند که ما توسطِ آن به اطلاعاتِ گرانبهایی دست پیدا می‌کنیم.کتاب‌ها

ادامه مطلب »