تازه نوشته ام داغ بخوانید

داستانک: سرگردان

دختری سیگاری برگوشه‌ی لبش نشانده بود، پکی به آن می‌زد، سرِ سرخ شده‌ی سیگار در هوای اطرافش در دودی خاکستری غوطه می‌خورد و سپس رنگِ سرخ شده، جایش را

چگونه می‌توانم بیشتر بنویسم؟

استاد کلانتری صحبتش را ابتدا با یک پرسش شروع کرد: « شما در ده سال قبل در چه جایگاهی بودید؟» «حالا در چه جایگاهی هستید؟» «گذشته را دوست دارید

سایه‌ی بی‌پناه

آسمان به گونه‌ای بود که گویی پاک‌کنی برداشته اند و تکّه‌ی کوچکی از آسمان را پاک کرده‌اند و نقشِ هلالِ ماه را کوچک بر آن نقّاشی کرده اند. زنی

خاطرات چه طعمی دارند؟

هر شخصی در درونش خاطره‌ای می‌چرخد. برخی از خاطرات تلخ و برخی شیرین هستند . برخی خاطرات ماندگار و برخی گذرا هستند . برخی خاطرات غمین هستند و برخی

فاصله‌ی خیال تا واقعیت

امروز که در لایو استاد کلانتری حضور داشتم در موردِ چند موضوع صحبت کرد، اوّلین موضوع «فاصله‌ی ذهنیت با واقعیت » بود . راستش را بخواهید من اوائل که

داستانک: سرگردان

دختری سیگاری برگوشه‌ی لبش نشانده بود، پکی به آن می‌زد، سرِ سرخ شده‌ی سیگار در هوای اطرافش در دودی خاکستری غوطه می‌خورد و سپس رنگِ

ادامه مطلب »

سایه‌ی بی‌پناه

آسمان به گونه‌ای بود که گویی پاک‌کنی برداشته اند و تکّه‌ی کوچکی از آسمان را پاک کرده‌اند و نقشِ هلالِ ماه را کوچک بر آن

ادامه مطلب »

خاطرات چه طعمی دارند؟

هر شخصی در درونش خاطره‌ای می‌چرخد. برخی از خاطرات تلخ و برخی شیرین هستند . برخی خاطرات ماندگار و برخی گذرا هستند . برخی خاطرات

ادامه مطلب »

فاصله‌ی خیال تا واقعیت

امروز که در لایو استاد کلانتری حضور داشتم در موردِ چند موضوع صحبت کرد، اوّلین موضوع «فاصله‌ی ذهنیت با واقعیت » بود . راستش را

ادامه مطلب »