تازه نوشته ام داغ بخوانید

خورجین کلمات۲ “پیرمرد ماهی گیر”

“پیرمردِماهی‌گیر” تلألو خورشید بر پهنه‌ی اقیانوس ،رده های طلایی بر روی امواج دریا باقی می‌گذاشت.هیاهوی مرغان دریایی بر روی گستره‌ی آن به گوش می‌رسید. ماهی‌گیر در قایق نشسته بود

پندانه (۱)

برای خود هدیه‌بگیر، به‌ دیگران و دوستت نیز هدیه‌ای تقدیم‌کن. به دیگران مهر و مهربانی را تقدیم‌کن.خود را دوست داشته‌باش و به‌خود عشق‌بورز. از لحظه‌هایت نهایت استفاده و لذت

روزنوشت:روزِ نویسنده

امروز روزِنویسنده بود. حال که این‌متن را می‌نویسم،نیم ساعت از ساعت ۱۰ شب گذشته‌است.میخواهم از نوشتن بنویسم که‌تاچه‌حد به‌من نزدیک است. شاید قطعه‌ای از وجودم باشد. آن را بسیار

نامه‌ ای به خودم(۱)

مرضیه عزیزم دوران کودکی‌ات را یادت می‌آید که چگونه بی‌دغدغه می‌خندیدی.مزرعه‌های شالیزار مادربزرگت را در ذهنت مرور کن که چگونه برروی جاده‌ی باریکی که کنار قطعه‌بندی‌های مزرعه‌های شالیزار مادربزرگت

پندانه (۱)

برای خود هدیه‌بگیر، به‌ دیگران و دوستت نیز هدیه‌ای تقدیم‌کن. به دیگران مهر و مهربانی را تقدیم‌کن.خود را دوست داشته‌باش و به‌خود عشق‌بورز. از لحظه‌هایت

ادامه مطلب »

روزنوشت:روزِ نویسنده

امروز روزِنویسنده بود. حال که این‌متن را می‌نویسم،نیم ساعت از ساعت ۱۰ شب گذشته‌است.میخواهم از نوشتن بنویسم که‌تاچه‌حد به‌من نزدیک است. شاید قطعه‌ای از وجودم

ادامه مطلب »

نامه‌ ای به خودم(۱)

مرضیه عزیزم دوران کودکی‌ات را یادت می‌آید که چگونه بی‌دغدغه می‌خندیدی.مزرعه‌های شالیزار مادربزرگت را در ذهنت مرور کن که چگونه برروی جاده‌ی باریکی که کنار

ادامه مطلب »