تازه نوشته ام داغ بخوانید

نجواهای ذهنی چه صدایی دارند

گاهی یک اندیشه در ذهن‌مان تبدیل به صحبت‌هایِ ممتد می‌شود و وجودمان را زیر ورو میکند که به آن نجواهای ذهن تعبیر می‌شود. برخی از اوقات ما به این

جهان درون

امروز چهارمین روزی است که جمله‌هایی از یک کتابی که در طول روز میخوانم را مینویسم.اکنون ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شب است.من در حالی که چند صفحه از کتابِ کیمیاگر

سایه

امروز را در ‌”جمله‌ی روز” به سایه اختصاص می‌دهم.تا به حال به سایه‌ی‌تان اندیشیدید. سایه‌ها همیشه همراه‌مان هستند. نمیتوانی بگویی نه آنها تاریک و یا روشن کامل هستند رنگ‌شان

برنامه‌ریزی و بایدها و نبایدهایِ آن

گاهی اوقات ما در انجامِ کارهای روزانه‌ی‌مان سر در گم می‌شویم و نمی‌دانیم چگونه آنها را به پایان برسانیم. در انجامِ اهدافِ روزانه‌ی‌مان بی‌نظمی موج می‌زند. اما ما می‌توانیم

کیمیاگر

امروز پنج‌شنبه دومین روزی است که من جمله‌ی روز را می‌نویسم جمله‌روز می‌تواند در بر دارنده‌ی جملاتی از کتاب‌هایی باشد که من روزانه می‌خوانم:موضوعِ امروز نامش “کیمیاگر” است. کیمیاگر

جهان درون

امروز چهارمین روزی است که جمله‌هایی از یک کتابی که در طول روز میخوانم را مینویسم.اکنون ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شب است.من در حالی که چند

ادامه مطلب »

سایه

امروز را در ‌”جمله‌ی روز” به سایه اختصاص می‌دهم.تا به حال به سایه‌ی‌تان اندیشیدید. سایه‌ها همیشه همراه‌مان هستند. نمیتوانی بگویی نه آنها تاریک و یا

ادامه مطلب »

کیمیاگر

امروز پنج‌شنبه دومین روزی است که من جمله‌ی روز را می‌نویسم جمله‌روز می‌تواند در بر دارنده‌ی جملاتی از کتاب‌هایی باشد که من روزانه می‌خوانم:موضوعِ امروز

ادامه مطلب »