تازه نوشته ام داغ بخوانید

روزنوشت:انتشار

خود را گاهی اوقات شکنجه می‌دهیم و با خود می‌اندیشیم:”نوشته‌های‌مان ارزش انتشار ندارند.” بسیاری از افکارمان در لایه‌لایه‌های ذهنی‌مان خاک می‌خورند و اندک‌اندک به دستِ فراموشی سپرده می‌شوند.این مسئله‌ی

شعر:نیمه‌ی جانم

  نیمه ی جانم جان جهانم نامت گلواژه ای چون سپیدای مهتاب چون موج دامن میکشی در خیالم خیالت مخملی بود که از کوچه ی خواب آمده بود. نویسنده:مرضیه

داستان:اِرِستینا(قسمتِ اول)

در خیابان گام برمی‌داشتم. پسرکی حدوداً چهارده یا پانزده ساله با ابروانی به‌هم پیوسته و چشمان و موهایی مجعد و مشکی درحالی‌که کوبه‌ای در دستانش داشت،برآن می‌نواخت و از

روزنوشت:آشپزی و نویسندگی

ممکنه علائق انسان ها به مرور زمان تغییر کند.قبل از اینکه وارد حیطه نوشتن شوم،عاشق آشپزی بودم.یکی از مکان های مورد علاقه ی من مغازه هایی بود که ابزار

خندیدن چه تأثیری در میزان استرس ما دارد؟

خندیدن باعث می‌شود که تنشِ‌ما نسبت به مسائل کاهش یابد. ما در طولِ روز بخاطر مسائلِ مختلف استرس و اضطراب را تجربه می‌کنیم و چه‌بسا بسیاری از مسائلی که

روزنوشت:انتشار

خود را گاهی اوقات شکنجه می‌دهیم و با خود می‌اندیشیم:”نوشته‌های‌مان ارزش انتشار ندارند.” بسیاری از افکارمان در لایه‌لایه‌های ذهنی‌مان خاک می‌خورند و اندک‌اندک به دستِ

ادامه مطلب »

شعر:نیمه‌ی جانم

  نیمه ی جانم جان جهانم نامت گلواژه ای چون سپیدای مهتاب چون موج دامن میکشی در خیالم خیالت مخملی بود که از کوچه ی

ادامه مطلب »