تازه نوشته ام داغ بخوانید

وصال به صبح

گویا روزها می‌دوند و برای وصال به صبح چشم انتظار هستند. اما همینکه سپیده‌ی طلاییِ آفتابِ صبح روشن می‌شود، تاریکی خوابش می‎برد. گویی انگار که نه انگار در وصالِ

بی‌ارزش دانستنِ خود + مبارزه با آن

برخی از اوقات ما با ذهنیت‌هایی که نسبت به خود داریم، وجود خود را بی‌ارزش می‌پنداریم. بی‌ارزش قلمداد کردن مساویست با دوست نداشتن خود. زمانی‌ که ناراحتی‌ها  یا خرسندی‌مان

مربی + نقشِ آن در مسیرِ زندگی

بسیاری از ما کتاب‌های مختلفی را در طولِ روز مطالعه می‌کنیم. می‌دانیم کتابها گنجینه‌هایی هستند که ما توسطِ آن به اطلاعاتِ گرانبهایی دست پیدا می‌کنیم.کتاب‌ها منابعِ ارزشمندی هستند تا

فکر خود را همان لحظه بنویس

فکر یعنی ایده. تو زمانی‌که فکر می‌کنی به این معناست که مشغولِ اندیشیدن هستی. فکر یعنی به پاسخ به پرسشی که در ذهنت است. وقتی که تو در اندیشه‌ات

نجواهای ذهنی چه صدایی دارند

گاهی یک اندیشه در ذهن‌مان تبدیل به صحبت‌هایِ ممتد می‌شود و وجودمان را زیر ورو میکند که به آن نجواهای ذهن تعبیر می‌شود. برخی از اوقات ما به این

وصال به صبح

گویا روزها می‌دوند و برای وصال به صبح چشم انتظار هستند. اما همینکه سپیده‌ی طلاییِ آفتابِ صبح روشن می‌شود، تاریکی خوابش می‎برد. گویی انگار که

ادامه مطلب »

مربی + نقشِ آن در مسیرِ زندگی

بسیاری از ما کتاب‌های مختلفی را در طولِ روز مطالعه می‌کنیم. می‌دانیم کتابها گنجینه‌هایی هستند که ما توسطِ آن به اطلاعاتِ گرانبهایی دست پیدا می‌کنیم.کتاب‌ها

ادامه مطلب »