تازه نوشته ام داغ بخوانید

جادویِ جمجمه‌ی کاغذی

گاهی اوقات که می‌خواهی بنویسی نمی‌دانی از کجا شروع کنی و از چه بنویسی. و تصور میکنی که ایده‌ای در ذهنت نمی‌چرخد. اما نباید بر خود سخت بگیری. از

وصال به صبح

گویا روزها می‌دوند و برای وصال به صبح چشم انتظار هستند. اما همینکه سپیده‌ی طلاییِ آفتابِ صبح روشن می‌شود، تاریکی خوابش می‎برد. گویی انگار که نه انگار در وصالِ

بی‌ارزش دانستنِ خود + مبارزه با آن

برخی از اوقات ما با ذهنیت‌هایی که نسبت به خود داریم، وجود خود را بی‌ارزش می‌پنداریم. بی‌ارزش قلمداد کردن مساویست با دوست نداشتن خود. زمانی‌ که ناراحتی‌ها  یا خرسندی‌مان

مربی + نقشِ آن در مسیرِ زندگی

بسیاری از ما کتاب‌های مختلفی را در طولِ روز مطالعه می‌کنیم. می‌دانیم کتابها گنجینه‌هایی هستند که ما توسطِ آن به اطلاعاتِ گرانبهایی دست پیدا می‌کنیم.کتاب‌ها منابعِ ارزشمندی هستند تا

فکر خود را همان لحظه بنویس

فکر یعنی ایده. تو زمانی‌که فکر می‌کنی به این معناست که مشغولِ اندیشیدن هستی. فکر یعنی به پاسخ به پرسشی که در ذهنت است. وقتی که تو در اندیشه‌ات

جادویِ جمجمه‌ی کاغذی

گاهی اوقات که می‌خواهی بنویسی نمی‌دانی از کجا شروع کنی و از چه بنویسی. و تصور میکنی که ایده‌ای در ذهنت نمی‌چرخد. اما نباید بر

ادامه مطلب »

وصال به صبح

گویا روزها می‌دوند و برای وصال به صبح چشم انتظار هستند. اما همینکه سپیده‌ی طلاییِ آفتابِ صبح روشن می‌شود، تاریکی خوابش می‎برد. گویی انگار که

ادامه مطلب »

مربی + نقشِ آن در مسیرِ زندگی

بسیاری از ما کتاب‌های مختلفی را در طولِ روز مطالعه می‌کنیم. می‌دانیم کتابها گنجینه‌هایی هستند که ما توسطِ آن به اطلاعاتِ گرانبهایی دست پیدا می‌کنیم.کتاب‌ها

ادامه مطلب »