روزِ گذشته را با خود یدک نکش+عهدشکنی

چشمانت را باز می‌کنی.پتوی نرمِ آبی را که نقش‌هایِ گل‌هایِ سرخی درونِ یک مستطیلِ سبز دارد، کنار می‌زنی. هنوز پلک‌هایت سنگین است. ندایی در سرت نجوا می‌کند:”بخواب” و نجوایی دیگر در سرت سرک می‌کشد:” از بسترت برخیز”. تو امروز جریمه می‌شوی زیرا بر عهدی که از چند روزِ گذشته با خود بستی، پابرجا نماندی. تو عهدت رو شکستی و آن را فراموش کردی. حال امروز جریمه می‌شوی تا بیشتر بنویسی.

عهد در روزِ گذشته

عهدت را به یاد می‌آوری و آن را در ذهنت مرور می‌کنی.

با خود عهد بسته بودی:” به فکری نچسبی و آن را مدام در ذهنت مرور نکنی، وقتت را بابتِ چیزی هدر ندهی، برایِ خودت برنامه داشته باشی،هرروز باید نقشه‌ی راهی داشته باشی.دقایق باید برایت اهمیت بسزایی داشته باشد.ساعت‌هایی که می‌خوانی و می‌نویسی در دفترت یادداشت کنی. اوقاتِ بیهوده‌ات را کم کنی. سعی کنی روزِ خوبی را برایِ خود خلق کنی.”

اما تو در دومین روز، عهدت را شکستی. روزت را تباه کردی. دستِ یک اندیشه را با خود گرفتی و به ناکجا آباد بردی. آن فکر را در تمامِ روزت یدک کشیدی.

عهدت را نابود کردی.

مگر تو با خود عهد نبسته بودی؟

پس چرا آن را فراموش کردی؟

به این زودی عهدت را فراموش کردی؟

اگر عهدت مهم باشد، نباید آن را فراموش کنی و به بادِ فنا دهی.

جریمه در عهدشکنیِ روزِ گذشته

عهدت را در ذهنت مرور کردی.

چون روزِ گذشته را بیهوده گذراندی، جریمه‌ای را برایِ خود در نظر گرفتی.

جریمه‌ات این می‌تواند باشد:”روزه‌ی فضایِ مجازی.”

امروزت را نباید در مجازی سرک بکشی. فقط می‌توانی جوابِ دوستی را بدهی.

اما پست دیدن و استوری مرور کردن در برنامه‌ی امروزت حذف می‌شود.

تماس‌های تلفنی‌ات حذف می‌شود.

امروز تا می‌توانی باید ساعت‌هایِ خواندن و نوشتنت را زیاد کنی.

باید استراحتت را کم کنی.

حال اگر خیلی خسته بودی و پلک‌هایت سنگین شد،یک ربع استراحت کنی.

در پینترست سرک نمی‌کشی.

کلِ دقایقت را یادداشت کنی و در پایانِ روز، آنها را جمع بزنی.

در برنامه‌ی امروزت پیاده‌روی را بگنجان.

پایبند به عهد

باید و نبایدها را در ذهنت مرور کردی.

باید برای تمامِ اعمالِ روزانه‌ات، شماره‌بندی داشته باشی.

پس و پیش از هر عملی را برایِ خودت معلوم کن.دقایقش را یادداشت کن.

امروز سعی کن روزِ خوبی را در ذهنت بسازی. چون همه چیز از ذهنت آغاز می‌شود. تو نتوانسته بودی ذهنت را کنترل کنی. غمی در سرت جاخوش کرده بود و تو عملی را جایگزین نکردی تا آن اندیشه در ذهنت کمرنگ شود.

امروز باید تمامِ سعیت را کنی تا جریمه‌ای را که مقرر کردی، به بهترین شکل به پایان برسانی و روزِ خوبی را برایِ خود خلق کنی.

احساسِ خوبی برایِ خود بسازی.

احساسِ خوب=اتفاقاتِ خوب=خلقِ روزِ خوب

به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *