صبح زود از خواب بیدار شدم. خوشبختانه امروز ده دقیقه تونستم زودتر بیدار بشم و خودم را به کلاس آقای کلانتری برسونم. دو روزی بود که کلاس را از دست داده بودم. اما امروز خوشحال بودم که تونستم خودم را به کلاس برسونم . اما  تمرین کلاس ها را انجام ندادم. به همین خاطر باید امروز,همه تمرینات را انجام بدم.واقعا شرکت در کلاس های جناب کلانتری معجزه میکنه. روزهای دیگه پس از کلاس ها ,خواب به سراغم میومد, اما امروز سعی کردم با این حس مقابله کنم. چون نمیخواستم زمانم را از دست بدم. از خوابیدن ,چیزی نصیبم نمیشود و من از برنامه هام عقب میمونم.

وقتی صبحم را با کلاس آقای کلانتری شاد و پرانرژی شروع میکنم ,حس خوبی به من دست میده. باید یک داستان بنویسم و به شخصیت هام فکر کنم. یه اسم براشون انتخاب کنم, به ویژگی های شخصیتی شون فکر کنم. اون دوشخصیتی که من انتخاب کردم نقطه ی مقابل یکدیگر هستند و با یکدیگر تضاد کامل دارند. امروز باید زمان بیشتری را صرف این کار کنم .امروز دفتری برداشتم و تمام کارهایی که در طول روز انجام میدم را داخل آن یاداشت میکنم . با این عمل در پایان روز متوجه خواهم شد,چه مقدار در طول روز روی هدف هام برنامه ریزی کردم و وقت صرفشان کردم . باید با تلاش و برنامه ریزی بیشتری روی هدف هام تمرکز کنم.

دنیای نویسندگی بسیار پیچیده و وسیع است و من دوست دارم هرچیزی که مربوط به این حوزه میشود را فرا گیرم. هیچ کاری نشد , ندارد. باید با خودم تکرار کنم به هرچیزی که در ذهنم است البته در سایه ی تلاش مستمر خواهم رسید و به آنها جامه ی عمل خواهم پوشانید.وقتی من با خودم تکرار کنم که میشود, پس به وقوع خواهد پیوست.

ما نمیتونیم حدس بزنیم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و قابل پیش بینی نیست . اما آرزوهایی که در ذهن مون  داریم به وسیله ی تلاش هامون به حقیقت خواهد پیوست.نوشتن را دوست دارم . با وجود نوشتن و قلم و کتاب هام حس خوبی دارم . اما یک چیز مرا ناراحت میکند و اون هم فضای مجازی و گوشی است. زمانی که من شروع به نوشتن می کنم و یا کلمه هایی را در کامپیوتر تایپ میکنم. در آن لحظه وجودشخصی را در ذهنم احساس میکنم که قصد دارد مرا از فضای نوشتن دور کند. مقابله با این چیزی که من آن را تا حدی شبیه به یک غول میدانم, بسیار سخت است . این غول ذهنی سعی دارد مرا به سوی گوشی و یا فضای مجازی بکشاند و یا افکاری به ذهنم یورش می آورد که عی دارد مرا از نوشتن دور کند.

باید به ذهنم سامان دهم . باید تلاش کنم و سعی کنم غالب این آشفتگی های ذهنیم شوم.من وقتی روی هدف هام برنامه ریزی کنم و یک قدم به سوی آرزوهام بردارم . آن روز ,روز خوبی برایم خواهد بود.